Chào mừng quý vị đến với website của Phạm Ngọc Hà

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Bài 40. Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Hà (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:29' 18-03-2010
Dung lượng: 8.2 MB
Số lượt tải: 449
Số lượt thích: 0 người
Chương ii
quần xã sinh vật
Bài 40
Quần xã và các đặc trưng cơ bản của quần xã
Quần xã sinh vật
1. Ví dụ
Quần xã hồ nước
Quần thể: sen, súng, bèo, rong...
Quần thể cá trắm, chép, tôm, cua, ốc.
Quần xã rừng
Quần xã sa mạc
Quần xã sinh vật
1. Ví dụ
2. Khái niệm
Quần xã sinh vật là một tập hợp các quần thể sinh vật thuộc nhiều loài khác nhau, cùng sống trong một không gian và thời gian nhất định.
Các sinh vật có mối quan hệ gắn bó như một thể thống nhất, quần xã có cấu trúc tương đối ổn định.

Quần xã sinh vật
II. Một số đặc trưng cơ bản của quần xã
1. Đặc trưng về thành phần loài của quần xã
- Số lượng loài và số lượng cá thể của mỗi loài= độ đa dạng của quần xã
Quần xã có độ đa dạng cao thì ổn định

Độ phong phú các loài ở Việt Nam
Quần xã nhiệt đới
Quần xã ôn đới
Quần xã sinh vật
II. Một số đặc trưng cơ bản của quần xã
1. Đặc trưng về thành phần loài của quần xã
- Số lượng loài và số lượng cá thể của mỗi loài= độ đa dạng của quần xã
Quần xã có độ đa dạng cao thì ổn định
- Loài ưu thế và loài đặc trưng
Loài ưu thế

Sự chiếm ưu thế của các loài thực vật hạt kín
Quần xã sinh vật
II. Một số đặc trưng cơ bản của quần xã
1. Đặc trưng về thành phần loài của quần xã
- Số lượng loài và số lượng cá thể của mỗi loài= độ đa dạng của quần xã
Quần xã có độ đa dạng cao thì ổn định
- Loài ưu thế và loài đặc trưng
Loài ưu thế là những loài đóng vai trò quan trọng trong quần xã do có số lượng cá thể nhiều, sinh khối lớn, hoạt động mạnh

Quần xã sinh vật
II. Một số đặc trưng cơ bản của quần xã
1. Đặc trưng về thành phần loài của quần xã
- Số lượng loài và số lượng cá thể của mỗi loài= độ đa dạng của quần xã
Quần xã có độ đa dạng cao thì ổn định
- Loài ưu thế và loài đặc trưng
Loài đặc trưng
Cá cóc Tam Đảo
Cây Tràm
Quần xã sinh vật
II. Một số đặc trưng cơ bản của quần xã
1. Đặc trưng về thành phần loài của quần xã
- Số lượng loài và số lượng cá thể của mỗi loài= độ đa dạng của quần xã
Quần xã có độ đa dạng cao thì ổn định
- Loài ưu thế và loài đặc trưng
Loài đặc trưng là loài chỉ có ở một quần xã nào đó
Quần xã sinh vật
II. Một số đặc trưng cơ bản của quần xã
1. Đặc trưng về thành phần loài của quần xã
2. Đặc trưng về phân bố cá thể trong không gian
Phân bố theo chiều thẳng đứng

Quần xã sinh vật
II. Một số đặc trưng cơ bản của quần xã
1. Đặc trưng về thành phần loài của quần xã
2. Đặc trưng về phân bố cá thể trong không gian
Phân bố theo chiều thẳng đứng
Phân bố theo chiều ngang
Quần xã sinh vật
II. Một số đặc trưng cơ bản của quần xã
III. Quan hệ giữa các loài trong quần xã sinh vật
1. Các mối quan hệ sinh thái
Cộng sinh
Hợp tác
Hội sinh
Quan hệ canh tranh giữa cỏ lồng vực và lúa
Quan hệ kí sinh
Cây tỏi ức chế hoạt động của vi sinh vật xung quanh
Quan hệ vật ăn thịt -con mồi
Quần xã sinh vật
II. Một số đặc trưng cơ bản của quần xã
III. Quan hệ giữa các loài trong quần xã sinh vật
1. Các mối quan hệ sinh thái
2. Khống chế sinh học
Quần xã sinh vật
II. Một số đặc trưng cơ bản của quần xã
III. Quan hệ giữa các loài trong quần xã sinh vật
1. Các mối quan hệ sinh thái
2. Khống chế sinh học
là hiện tượng số lượng cá thể của một loài bị khống chế ở một mức nhất định.

 
Gửi ý kiến