Chào mừng quý vị đến với website của Phạm Ngọc Hà

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Hỗ trợ soạn giáo án thi giáo viên giỏi

Các bạn giáo viên cần hỗ trợ soạn giáo án, cắt chỉnh sửa phim, làm phim, chỉnh sửa ảnh nhỏ và khổ lớn, tạo các hoạt động dạy học, tư vấn hoạt động.... liên hệ với mình 0988746093...