Chào mừng quý vị đến với website của Phạm Ngọc Hà

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Bài 25. Sinh trưởng của vi sinh vật

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Hà (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:18' 05-03-2010
Dung lượng: 283.0 KB
Số lượt tải: 46
Số lượt thích: 0 người
Kiểm tra bài cũ
Nêu quá trình phân giải polisaccarit của vi sinh vật và ứng dụng?
chương ii
sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật
bài 25
sinh trưởng của vi sinh vật
KháI niệm sinh trưởng

KháI niệm sinh trưởng
1. Khái niệm
Sự sinh trưởng của quần thể vi sinh vật là sự tăng số lượng tế bào của vi sinh vật
2. Thời gian thế hệ
Là thời gian từ khi tế bào được sinh ra đến khi tế bào phân chia hoặc là thời gian để số tế bào trong quần thể tăng gấp đôi
Số tế bào trung bình sau n lần phân chia từ N0 tế bào ban đầu trong thời gian t là:

Nt = N0 x 2n

Và ta có: n = t : g

Số tế bào trung bình (Nt )
Số lần phân chia ( n )
Số tế bào ban đầu ( N0 )
Thời gian phân chia ( t )
- Thời gian thế hệ: g

Nếu số lượng tế bào vi khuẩn E.Coli ban đầu là 105 tế bào, thì sau 2 giờ số lượng tế bào trong quần thể trung bình là bao nhiêu?

Sau 2 giờ vi khuẩn E.coli có số lần phân chia là:
n = t : g = (60 x 2): 20 = 6
 Số lượng tế bào trung bình là:
Nt = N0 x 2n = 105 x 26 = 6.400.000 (tế bào)


KháI niệm sinh trưởng
II. Sự sinh trưởng của quần thể vi khuẩn
1. Nuôi cấy không liên tục
KháI niệm sinh trưởng
II. Sự sinh trưởng của quần thể vi khuẩn
1. Nuôi cấy không liên tục
Môi trường không được bổ sung chất dinh dưỡng mới và không lấy đi sản phẩm chuyển hoá vật chất
Pha
tiềm phát
Pha
Lũy thừa
Pha cân bằng
Pha suy vong
KháI niệm sinh trưởng
II. Sự sinh trưởng của quần thể vi khuẩn
1. Nuôi cấy không liên tục
a. Pha tiềm phát (pha lag)
Vk thích nghi với môi trường, số lượng tế bào chưa tăng
b. Pha luỹ thừa (pha log)
Tốc độ sinh trưởng lớn nhất và không đổi
c. Pha cân bằng
Số lượng tế bào đạt cực đại và không đổi, số lượng sinh bằng số lượng chết
d. Pha suy vong:
Số lượng tế bào giảm, chất dinh dưỡng cạn, chất độc tăng
KháI niệm sinh trưởng
II. Sự sinh trưởng của quần thể vi khuẩn
1. Nuôi cấy không liên tục
2. Nuôi cấy liên tục

Bình nuôi cấy liên tục
Môi trường nuôi cấy
Phần dịch lấy ra
KháI niệm sinh trưởng
II. Sự sinh trưởng của quần thể vi khuẩn
1. Nuôi cấy không liên tục
2. Nuôi cấy liên tục
Môi trường nuôi cấy liên tục là môi trường được bổ sung chất dinh dưỡng và lấy ra một lượng dịch nuôi cấy tương đương
Quần thể sinh vật không rơi vào trạng thái suy vong
ứng dụng: Sản xuất các sản phẩm sinh học
Câu 1: Trong nuôi cấy không liên tục, pha nào trong sự sinh trưởng của vi khuẩn, có số lượng tế bào trong quần thể đạt đến cực đại và không đổi theo thời gian?
a) Pha tiềm phát
b) Pha luỹ thừa
c) Pha cân bằng
d) Pha suy vong
Câu 2: Pha nào sau đây không có trong nuôi cấy liên tục?
a) Pha tiềm phát.
b) Pha luỹ thừa, pha cân bằng.
c) Pha suy vong.
d) a và c.
Câu 3: Quần thể vi sinh vât ban đầu có 7 tế bào, sinh trưởng sau một thời gian là 4 giờ. Em hãy tính số lượng tế bào trong quần thể đó? Cho biết thời gian thế hệ là g = 20 phút.
Giải: n = t : g = (4 x 60): 20 = 12
Nt = 7 x 2 = 28 672 (tế bào)
12
 
Gửi ý kiến